AzadehShahid.com
tebyan


زندگی نامه آزاده شهید محمود امجدیان

محمود در سال 1342 در شهر باختران به دنیا آمد. با شروع جنگ تحمیلی، در سال 61 داوطلبانه از طریق بسیج شهرستان مسجد سلیمان به پادگان کرخه دزفول جهت آموزش اعزام گردید. بعد از مدتی به مناطق جنوب کشور انتقال یافت. محمود در عملیات والفجر مقدماتی – که در منطقه شیب در تاریخ 21/11/61 آغاز گردید – شرکت کرد و پس از ساعت ها درگیری با ارتش متجاوز بعث عراق و پس از مقاومت و ایثارگری، به همراه تعدادی از نیروهای لشکر 7 ولی عصر به محاصره دشمن درآمد و اسیر شد.
ابتدا به بغداد برده شد و پس از اینکه در شهر به همراه اسرای دیگر گردانده شدند و گروهی از مردم به وسیله سنگ و چوب ... به سر و روی این عزیزان زدند، به اردوگاه موصل 2 منتقل شد. بیشتر سال های اسارت محمود در اردوگاه های موصل 3 و 4 گذشت و در اواخر اسارت، یعنی در سال 67 به همراه تعدادی از اسیران به اردوگاه تکریت – کمپ 17 – منتقل شد. تا اینکه در غروبی غم بار توسط منافقین مورد حمله قرار گرفت و روح بلند و ملکوتیش به خدا پیوست.
اکنون مزار غریبش مظلومانه در قبرستان رمادیه برجای مانده است.